Uygulama
İstinat Yapıları ve Zemin Güçlendirme
Günümüz teknolojisinde zaman ve maliyet unsurlarıda göz önüne alınarak betonarme istinat duvarlarının yerini Geosentetik donatılı istinat duvarları almaktadır. Tesviyesi yapılmış zemin üzerine geogridler serilir ve dolgu malzemesi kompakte edilerek ve bohçalanır. Bu işlem her kot için benzer periyotlarda tekrarlanır. Bu tip projeler, betonarme içermediğinden zeminde oluşacak oturmalara karşı dirençli ve esnek yapıda olacaktır.