Uygulama
Fosfojips Depolama Alanı
Fosforik asit tesislerinde prosesle birlikte oluşan fosfojips yan ürünü, ıslak veya kuru depolama alanlarında stoklanmaktadır. Depolama alanlarının inşaasında, güçlendirme, drenaj ve geçirimsizlik fonksiyonuna sahip geosentetik malzemeler sıklıkla kullanılmaktadır.