Uygulama
Erozyon Kontrolü
Şev stabilitesinin önem arz ettiği durumlarda; düşük kohezyonlu zemin bileşenleri suyun etkisi ile şev üzerinde duraylılığını kaybetmektedirler. Erozyon matı olarak isimlendirilen geosentetik malzemeler sayesinde şev yüzeyindeki toprağın stabilitesi sağlanarak bitki yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir.