Uygulama
Çözelti Madenciliği Depolama Sahaları
Madencilikte cevherin, eriyik yada çözelti halinde bulunduğu durumlarda, depolanacak malzeme atık değil cevherin kendisidir.