Uygulama
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Depolama Sahaları
Depolanacak olan atığın fiziksel ve kimyasal özelliklerine yada tehlike sınıflandırmasına göre uygun geosentetikler doğru dizayn ve uygulama yöntemleriyle oluşturulan depo sahalarında, atığın güvenle depolanması sağlanır.