Uygulama
Maden Atıkları Depolama Sahaları
Günümüz modern madencilik yöntemlerinde maden atıklarının depolanması; geosentetik ürünlerin kullanımıyla oluşturulacak depo sahalarında, atığın toprak ve yer altı suları ile etkileşimi tamamen ortadan kaldırılarak gerçekleştirilir.