Uygulama
Yapay Gölet Uygulamaları
Tarımsal sulama yada peyzaj mimarisi amaçlarına yönelik tehlikeli içerikte olmayan sıvıların depo edileceği alanlarda geosentetik kil membran, geomembran, geotekstil gibi geosentetikler kullanılarak doğanın dengesiyle uyum içinde depo alanları oluşturulur.