Uygulama
Arıtma Tesisleri
Gelişen teknolojiyle birlikte doğal malzemelerin yerini yapay geosentetik malzemeleri almıştır, performans değerleri ve maliyet unsurları göz önünde bulundurulduğunda geosentetikler doğal malzemelerle oluşturulan sistemlere göre çok daha avantajlı sonuçlar ortaya koymaktadır.